FS Timer

Η Windows based εφαρμογή FS Timer είναι ένα ‘εξυπνο’ λογισμικό διαχείρισης παρουσίας και παρακολούθησης των αδειών Προσωπικού μιάς εταιρείας.

Η λύση μας είναι ιδανική για επιχειρήσεις με πολύπλοκα ωράρια, βάρδιες Προσωπικού και σύνθετης διαδικασίας διαχείρισης παρουσίας του ανθρώπινου δυναμικού. Μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος για τον χρήστη, παρέχει ένα αυτόματο σύστημα προγραμματισμού και διαχείρισης του χρόνου με πληθώρα αναφορών και απρόσκοπτη ενοποίηση του ημερολογίου των υπαλλήλων μιας επιχείρισης.

Η διαχείριση και η καταγραφή της εργασίας και της απουσίας των ανθρώπων μέσα σε έναν οργανισμό είναι μία από τις θεμελιώδεις διεργασίες που οδηγεί στη σωστή και παραγωγική κατανομή του χρόνου και στην σωστή αποτύπωσή του σύμφωνα με το νόμο και τις πολιτικές του οργανισμού

Με εύκολες και απλές διαδικασίες σας παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο σύστημα παρακολούθησης βαρδιών και άδειών με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

  • Φιλικότητα προς το χρήστη, ταχύτητα, αξιοπιστία και προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε ιδιομορφίες της επιχείρησης σας και ευελιξία εγκατάστασης
  • Παροχή μεγάλης γκάμας report και κρίσιμων στατιστικών που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό
  • Διαχείριση ρεπό και μαζικό υπολογισμό αδειών, απόδοση αποτελεσμάτων στην μισθοδοσία
  • Υπενθύμιση εκκρεμοτήτων, μαζική έκδοση σημειωμάτων απουσίας μικρής διάρκειας
  • Απεικόνιση παραμέτρων (όπως εργασία, υπερωρίες, νυκτερινά, αργίες, απουσίες κλπ)
  • Διαχείριση των δεδομένων προς την ΕΡΓΑΝΗ (Ε4, Ε11)

Υιοθετήστε την paperless κουλτούρα με τον πλέον ψηφιακό τρόπο αποφέυγοντας την χρονονοβορα ταλαιπωρία και μειώνοντας το κόστος χρήσης εγγράφων.

Το FS Timer διαθέτει την προαιρετική εφαρμογή αίτησης άδειας υπαλλήλου και ψηφιακής έγκρισης από τον προιστάμενο του, μέσω web περιβάλλοντος. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, απλά και γρήγορα, να υποβάλει αίτηση για άδεια μέσω μιας σύγχρονης διαδικτυακής εφαρμογής και μπορεί να έχει μια δυναμική εικόνα της κατάστασης του αιτήματός του (σε εκκρεμότητα ή ολοκλήρωση), καθώς και πολλές επιλογές για την ενημέρωση του υπολοίπου των άδειων του, ιστορικό, προσωπικά έγγραφα από το τμήμα HR ή άλλα ψηφιακά έγγραφα που επιθυμείτε. Περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα έγκρισης ή απόρριψης της αιτούμενης άδειας από τον επόπτη μέσω του ίδιου περιβάλλοντος. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται το συγκεκριμένο αρχείο λαμβάνοντας δεδομένα από τις άδειες Προσωπικού και τις άδειες που έχουν καταχωριστεί ανά εργαζόμενο για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Με μία εντολή έχετε τις εξής πληροφορίες:

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπολογίστε τις υπερωρίες και τις βάρδιες του Προσωπικού για οποιαδήποτε μελλοντική χρονική περίοδο σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό σας και το αντίστοιχο κόστος εργασίας.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Λάβετε αξιόπιστη και αμερόληπτη παρακολούθηση της κίνησης του προσωπικού (είσοδος-έξοδος, απουσία, καθυστερήσεις).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μειώστε τις χρονοβόρες διαδικασιες του τμήματος HR, με αυτόματο τρόπο και παρέχοντας την απαραίτητη πληροφόρηση σε όλη την ιεραρχία της εταιρείας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρέχει όλες τις πληροφορίες για να προγραμματίσει τις διακοπές και τις άδειες του Προσωπικού με τον πλεον οικονομικό τρόπο που θα είναι και επωφελής τόσο για την εταιρεία όσο και για τον εργαζόμενο

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Έχουμε την δυνατότητα της διασυνδεσης του FS Timer με οποιοδήποτε άλλο σύστημα ERP ή HR χρησιμοποιεί η εταιρεία σας με τον πλέον σύγχρονο τρόπο μέσω APIs ή άλλων εναλλακτικών μεθόδων. Επίσης, η εφαρμογή μας συνεργάζεται αποδεδειγμένα με όλα τα την επικοινωνία με ρολόγια ωρομέτρησης της αγοράς, που πιθανόν να χρησιμοποιείτε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη αποδοτικότητα του τμήματος HR, ευθυγραμμίζοντας την εργασία με πιο παραγωγικό και αποδοτικό τρόπο

Μερικοί από τους πελάτες μας που εμπιστεύονται τη λύση του FS Timer

Ενδιαφέρεστε για το FS Timer;

Παρακαλούμε, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 48 ωρών.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.