Δυνατότητα διασύνδεσης των εφαρμογών μας με οποιοδήποτε εξωτερική πλατφόρμα

Έχουμε αναπτύξει τους πιο σύγχρονους τεχνικούς τρόπους διασύνδεσης είτε μέσω API ή με άλλους τόπους γέφυρας συστημάτων. Προσφέρουμε την δυνατότητα στον πελάτη μας να βλέπει αποτελέσματα γρήγορα, αυτοματοποιημένα και εξατομικευμένα στην λογική του omnichannel.

Επιτυχείς διασυνδέσεις με δημοφιλείς εξωτερικές πλατφόρμες

Η Free Futuresoft προσφέρει έτοιμες γέφυρες δεδομένων με γνωστά συστήματα ERP, Marketing ή CRM πλατφόρμες. Εξερευνήστε τις αυτοματοποιημένες τεχνικές διασυνδέσεις μας παρακάτω:

Διασύνδεση με κάθε κανάλι επικοινωνίας του καταναλωτή με το brand ! Οι καταναλωτές τύπου VIP που αγοράζουν από το Διαδίκτυο, αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και στα φυσικά καταστήματα μέσω της εφαρμογής iPPOS! Όλα τα όπλα μιας ομάδας μάρκετινγκ συνεργάζονται με ένα κλικ, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα μέσω API διασύνδεσης!

Η τεχνική μας ομάδα έχει αναπτύξει τη δική μας προσαρμοσμένη διασύνδεση με την πλέον γνωστή διεθνή πλατφόρμα SAP. Οι διαδικασίες ανανέωσης δεδομένων μπορούν να εκτελούνται με χρονοδιάγραμμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες του iPPOS έχουν πρόσβαση στα πιο πρόσφατα δεδομένα με τον πιο ασφαλή και γρήγορο τεχνικό τρόπο.

Customer Data transfer between clienteling and marketing platforms
so that data become unified in all systems. Marketing campaigns are
now more targeted and sufficient.

Μεταφορά δεδομένων πελατών μεταξύ των αντίστοιχων συστημάτων Clienteling και Marketing, έτσι ώστε τα δεδομένα να ενοποιούνται σε όλα τα συστήματα. Οι καμπάνιες μάρκετινγκ είναι τώρα πιο στοχευμένες και πελατοκεντρικές.

Μέσω της προσαρμοσμένης ενοποίησής μεταξύ του iPPOS Clienteling και του SoftOne ERP, τα δεδομένα διατηρούνται σε ένα μόνο σύστημα, ενώ επιτυγχάνεται η διαχείριση αποθεμάτων ανά ταμείο καταστήματος Λιανικής.

Μέσω σύνδεσης API παρέχουμε δεδομένα πελατών και πωλήσεων και ανακτούμε πληροφορίες σχετικά με καμπάνιες μέσω email, προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία του καταναλωτή σε κάθε κανάλι αλληλεπίδρασης του με την επιχείρηση. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες που καταγράφονται στο iPPOS, επιτυγχάνεται η επικοινωνία μέσω email με τους καταναλωτές μέσω της πλατφόρμας Contact Pigeon.

Μέσω API, έχουμε δημιουργήσει μια ομαλή ενσωμάτωση που επιτρέπει τη χρήση του Retail συστήματος της εταιρείας μας στην διαχείριση των ταμείων των καταστημάτων λιανικής ως σύστημα front-end, ενώ ο οικονομικός έλεγχος, διαχειρίζεται από το ATLANTIS ως back-end λύση.

Μεταφορά δεδομένων πελατών μεταξύ των αντίστοιχων συστημάτων Clienteling και Marketing, έτσι ώστε τα δεδομένα να ενοποιούνται σε όλα τα συστήματα. Οι καμπάνιες μάρκετινγκ είναι τώρα πιο στοχευμένες και πελατοκεντρικές.

Έχουμε αναπτύξει τη δική μας προσαρμοσμένη ενσωμάτωση και χρησιμοποιούμε τα web services για την επιτυχή ενοποίηση με την Retail εφαρμογή μας. Η διασύνδεση επιτρέπει την καταχώρηση των πωλήσεων και των τιμολογίων από τα φυσικά καταστήματα ως σύστημα front-end, ενώ ο οικονομικός έλεγχος εκτελείται διαχειριστικά από το Navision ως back-end λύση.

Via APIs we have intergared iPPOS Clienteling with Apifon’s messaging platform to grow and engage company’s customers. The marketing communication procedure is now awesome!

Αναπτύξαμε τη δική μας προσαρμοσμένη γέφυρα δεδομένων, παρέχοντας μια απλή και ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει τις ισχυρές δυνατότητες ενοποίησης του ERP συστήματος της IBM, για να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα του συστήματος Retail λύσης μας.

Κάθε reporting εφαρμογή μπορεί να εμφανίζει δεδομένα που καταχωρούνται και προέρχονται από το iPPOS, επιτρέποντας τη στρατηγική λήψη αποφάσεων και ενεργειών.