Πιστοποίηση ISO

Από τις 05.08.2015, το FreeFutureSoft κατέχει την πιστοποίηση ISO 9001: 2015 που πιστοποιεί την άριστη λειτουργία
της εταιρείας και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει.

Πιστοποίηση ISO

Από τις 21.10.2019, το FreeFutureSoft κατέχει την πιστοποίηση ISO 27001: 2013 που πιστοποιεί το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας
της εταιρείας και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει.

Οικονομικός απολογισμός